Obchodné podmienky

!!! POZOR, AKTUÁLNA ADRESA PRE VRÁCENIE TOVARU A REKLAMACIE NA SLOVESKU JE: ORAVSKÁ 4, PREŠOV, 080 01 !!!

Objednávka

Objednávky tovaru urobené prostredníctvom nášho virtuálneho obchodu sú zásadne záväzné. Po objednaní z našej ponuky je objednávka zákazníkovi potvrdená pomocou správy zaslanej na jeho elektronickú adresu.

Vrátenie tovaru

Ak nebudete spokojní s doručeným tovarom, môžete ho do 14 dní od doručenia vrátiť bez udania dôvodu v neporušenom obale späť na našu adresu (je potrebné priložiť tiež daňový doklad zaslaný spoločne s tovarom, príp. jeho kópiu. Po obdržaní vráteného tovaru Vám bude obratom na účet zaslaná späť suma zodpovedajúca jeho kúpnej cene (poštovné nevraciame). Vrátený tovar zaslaný nám na dobierku nepreberáme.

Vybavenie objednávky

Tovar je možné obdržať pomocou poštovej zásielky. Doba doručenia je aktuálne do 4 týždňov od prijatia platby za tovar na náš účet. Väčšina nami ponúkaného tovaru nie je k dispozícii na sklade, no vyrába sa čo najskôr po prijatí objednávky, aby boli prijaté a zaplatené objednávky vybavené čo najrýchlejšie. Ďakujeme za strpenie :).

Platobné informácie

Český účet

Číslo účtu: 670100-2203541148

Kod banky: 6210

Slovenský účet

Číslo účtu: SK62 8360 5207 0042 0342 7125

Záručná doba

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, vzťahuje sa na všetok nami ponúkaný tovar zákonná záručná doba 24 mesiacov od dňa doručenia tovaru.

Záruka

Záruka sa vzťahuje na všetky vady tovaru spôsobené chybou pri výrobe alebo chybou na použitom materiáli. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o ručnú výrobu, menšie rozdiely vo farbe, veľkosti a detailoch spracovania sa nepovažujú za vadu tovaru. Záruka sa však nevzťahuje na nadmerné opotrebovanie tovaru v dôsledku jeho nesprávneho používania užívateľom. Zároveň sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru zodpovedajúce charakteru tovaru a čase jeho užívání. Spoločnosť sa zaväzuje v záručnej dobe vymeniť, ktoré bude spĺňať podmienky pre reklamáciu podľa tohto odseku. Záručná doba sa pri tom predlžuje o dobu, po ktorú nemohol odberateľ vec užívať v dôsledku vybavovania reklamácie. Tovar, ktorý bol vyrobený podľa predstáv zákazníka (kombinácia materiálu, neštandardné alebo špecifické rozmery a k jeho výrobe existuje predišlo e-mailova komunikácie, je možné vrátiť len po vzájomnej dohode! Tento tovar je totiž spravidla už nepredajný!

Postup pri reklamácii

Pre riadne vybavenie reklamácie, je potrebné dopraviť tovar v dohodnutom termíne na adresu spoločnosti. Spoločnosť bezodkladne posúdi povahu závady a odberateľov informujú o spôsobe vybavenia reklamácie. Tovar je po vybavení reklamácie zaslaný späť odberateľovi. V prípade oprávnenej reklamácie hradí náklady na dopravu tovaru späť k odberateľovi spoločnosť. V prípade neoprávnenej reklamácie hradí tieto náklady odberateľ. Náklady na dopravu k dodávateľovi hradí vždy odberateľ. Doby pri vybavovaní reklamácie Vyjadrenia o spôsobe vybavenia reklamácie doručí spoločnosť odberateľovi bez zbytočných odkladov v čo najkratšom čase po obdržaní reklamovaného tovaru. Zvyčajne je reklamácia vybavená do 5 dní, max. Zákonná doba je jeden mesiac od obdržania reklamovaného tovaru. Pokiaľ reklamovaný tovar nemožno v zákonnej lehote opraviť ani vymeniť za nové, má odberateľ právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny.


Hore