Obchodní podmínky

!!! POZOR, AKTUÁLNÍ ADRESA PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ A REKLAMACE JE DO ODVOLÁNÍ: BOLESLAVSKÁ 10, Praha 3, 130 00 !!!

Objednávka

Objednávky zboží učiněné prostřednictvím našeho virtuálního obchodu jsou zásadně závazné. Po dokončení objednávky zákazníkem je objednávka zákazníkovi potvrzena pomocí zprávy zaslané na jeho elektronickou adresu.

Vrácení zboží

Pokud nebudete spokojeni s doručeným zbožím, můžete jej do 14 dnů od obdržení vrátit bez udání důvodu v neporušeném obalu zpět na naší adresu (je třeba přiložit též daňový doklad zaslaný společně se zbožím, popř. jeho kopii). Po obdržení vráceného zboží Vám bude obratem na účet zaslána zpět částka odpovídající jeho kupní ceně (poštovné nevracíme). Vrácené zboží zaslané nám na dobírku nepřebíráme. 

Vyřízení objednávky

Zboží je možno obdržet pomocí poštovní zásilky. Doba doručení je aktuálně do 4 týdnů od přijetí platby za zboží na náš účet. Většina námi nabízeného zboží není k dispozici skladem, no vyrábí se co možno nejdřiv po přijetí objednávky, aby byli přijaté a zaplacené objednávky vyřizené co nejrychleji. Ďekujeme za strpení :).

Platební informace

Česko

Číslo účtu: 670100-2203541148

Kod banky: 6210

Slovensko

Číslo účtu: SK62 8360 5207 0042 0342 7125

Reklamace

Záruční doba

Pokud není výslovně uvedeno jinak, vztahuje se na veškeré námi nabízené zboží zákonná záruční doba 24 měsíců od dne obdržení zboží.

Záruka

Záruka se vztahuje na veškeré vady zboží způsobené chybou při výrobě nebo chybou na použitém materiálu. Vzhledem k tomu, že se jedná o ruční výrobu, menší rozdíly v barvě, velikosti a detailech zpracování se nepovažují za vadu zboží.
Záruka se však nevztahuje na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání uživatelem. Zároveň se nevztahuje na běžné opotřebení zboží odpovídající charakteru zboží a době jeho užívání. Společnost se zavazuje v záruční době vyměnit, které bude splňovat podmínky pro reklamaci podle tohoto odstavce. Záruční doba se při tom prodlužuje o dobu, po kterou nemohl odběratel věc užívat v důsledku vyřizování reklamace. Zboži, které bylo vyrobené dle představ zákazníka (kombinace materiálu, nestandardní nebo specifické rozměry) a k jeho výrobě existuje predešlá e-mailova komunikace, je možné vrátit jen po vzájemné domluvě! Toto zboži je totiž spravidla již neprodejné!

Postup při reklamaci

Pro řádné vyřízení reklamace, je třeba dopravit zboží v domluveném termínu na adresu společnosti. Společnost posoudí neprodleně povahu závady a informují odběratele o způsobu vyřízení reklamace. Zboží je po vyřízení reklamace zasláno zpět odběrateli. V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží zpět k odběrateli společnost . V případě neoprávněné reklamace hradí tyto náklady odběratel. Náklady na dopravu k dodavateli hradí vždy odběratel.

Doby při vyřizování reklamace

Vyjádření o způsobu vyřízení reklamace doručí společnost odběrateli bez zbytečných odkladů v co nejkratší době po obdržení reklamovaného zboží. Obvykle je reklamace vyřízena do 5 dnů, max. zákonná doba je jeden měsíc od obdržení reklamovaného zboží. Pokud reklamované zboží nelze v zákonné lhůtě opravit ani vyměnit za nové, má odběratel právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny


Nahoru